Privacy

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden bewaard:

Naam
Adres
Telefoonnummer
Email adres
IBAN rekeningnummer

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt door middel van een inschrijfformulier op de website www.speelvlucht.nl.

Gegevens over de leden die huur aanvragen zijn in beheer bij de coördinator voor de verhuur.

Gegevens over leden die speelgoedbeheerder zijn worden in beheer bij de coördinator voor het speelgoedbeheer gehouden.

Leden informeren

Leden worden geïnformeerd over de gegevens die bewaard worden middels email.

Hoe gaan we om met (digitale) gegevens

Het bestuur van de speeltuin is verantwoordelijk voor de gegevens. Er wordt informatie verstrekt aan de Rabo bank om de jaarlijkse incasso uit te voeren.

De gegevens worden door de administrateur bewaard in Dropbox, dat beveiligd is met een inlogcode en een wachtwoord. Alleen de administrateur en de penningmeester hebben toegang tot deze gagevens.

Inschrijvingen op papier worden bewaard door de administrateur.

Informeren vrijwilligers

Er wordt een gedragscode opgesteld om (nieuwe) vrijwilligers te informeren over de nieuwe regels.

Procedure voor melden van datalekken

Heeft u reden om aan te nemen dat er sprake is van een datalek of heeft u een tip ter verbetering, dan kunt u deze melden via privacy@speelvlucht.nl. Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Openingstijden

Indien verhuurd (zie kalender op de website) dan 's ochtends gesloten
Maandag tot en met vrijdag
09:00 uur tot 17:00 uur.
Zaterdag, zondag en feestdagen
10:30 uur tot 17:00 uur.


Activiteiten


Nieuwsbrief aanmelden
Oud-Beijerland, Netherlands

Onze sponsors