Verslag ALV 2021

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 mei 2021 (via skype)

Aanwezig: Maarten Chen, Gerrit Hallink, Jenny Witteveen, Ad Hameete, Mariet Spoelstra, Herman Jacques, Nelleke Barends, Angelique Oole, Guus Sundermeijer

 • De aanwezigen worden welkom geheten. Oproep voor deze ledenvergadering is gedaan via de website van speelvlucht. Daarnaast hebben alle leden via email een uitnodiging gehad. Aanmelden en het opvragen van stukken kon via voorzitter@speelvlucht.nl.

 • De jaarrekening 2020 wordt na een toelichting van de penningmeester vastgesteld en het bestuur wordt voor het gevoerde financieel beleid decharge verleend.

 • De halve contributie bij aanmelding na 30 juni van een kalenderjaar wordt afgeschaft.

 • De begroting 2021 wordt vastgesteld, met de aantekening dat het bestuur toestemming wordt verleend een bedrag van ongeveer €000,- extra te onttrekken aan de reserve voor de aanschaf en plaatsing van 2 extra trampolines.

 • Voor het jaar 2021 wordt een kascommissie benoemd. Daarin neemt in elk geval Guus plaats. Naar een 2e persoon wordt nog gezocht.

 • Afgetreden zijn Niek Barendrecht (voorzitter), Leonie Valstar (speelgoedbeheer) en Lizzy Both (speelgoedbeheer). Namens de vereniging heel erg bedankt voor de inzet. Zodra mogelijk vanwege corona zal in een gezellig samenzijn nog aan hun vertrek aandacht worden besteed.

 • De ALV benoemt tot voorzitter Maarten Chen, tot secretaris Angelique Oole (tevens bestuurslid activiteiten) en tot penningmeester Ad Hameete (tevens bestuurslid verhuur en speelgoedbeheerder).

 • Geruime tijd wordt gesproken over de vraag of verhuur moet worden beperkt of afgeschaft. Besloten wordt het huidige systeem dit jaar te handhaven. De inkomsten zijn nodig, verhuur voorziet in een zelfstandige behoefte van particulieren, scholen en kdv’s, het brengt extra PR met zich mee en, gezien het grote aantal verhuren dat al geboekt is, is een plotselinge beleidswijziging niet passend.

 • Besloten wordt de speeltuin ook op maandag te openen. Indien ’s ochtends gevaarlijk onderhoud moet plaatsvinden of Pameijer reserveert de speeltuin ’s middags, dan wordt dat voortaan apart gemeld en in de kalender gezet.

 • Onder de overkapping wordt een bak “gevonden voorwerpen” geplaatst. Op de website zal dat ook apart worden vermeld. Nieuwe speelgoedbeheerders krijgen standaard via de app een uitleg van wat eea inhoudt en tip dat ze zich kunnen zich melden voor een uitleg op locatie. Herman en Angelique zijn voor die uitleg beschikbaar.

 • De website is gerenoveerd maar een deel (waaronder de kalender) werkt niet goed op android. Aan de bouw van een nieuwe website, die volledig functioneert, wordt nu gewerkt.

Openingstijden

Indien verhuurd (zie kalender op de website) dan 's ochtends gesloten
Maandag tot en met vrijdag
09:00 uur tot 17:00 uur.
Zaterdag, zondag en feestdagen
10:30 uur tot 17:00 uur.


Activiteiten


Nieuwsbrief aanmelden
Oud-Beijerland, Netherlands

Onze sponsors